Prace zamieszczone w galerii
są wybranymi przykładami
z portfolio Piotra Korczyńskiego.
Wykonane zostały w czasie pracy
w studiach i agencjach
reklamowych
przy współpracy
zawodowych grafików.
Wejście do galerii